Curriculum școală

Școala Primara DREAMLAND alege să urmeze curriculum-ul național, făcând posibilă astfel participarea copiilor la examenele naționale și, în același timp, la examenele de competență lingvistică corespunzătoare nivelelor de studiu și standardelor internaționale de evaluare.

În același timp, prin sistemul de predare bilingv-engleză este facilitat succesul elevilor în școli internaționale, atât din țară, cât și din străinătate.

Programa școlară, prin ariile curriculare (limbă și comunicare, matematică și științe ale naturii, om și societate, educație fizică, sport și sănătate, arte, tehnologii, consiliere și orientare) și, respectiv, disciplinele de studiu obligatorii și disciplinele opționale, urmărește realizarea profilului de formare a copilului care finalizează ciclul primar, profil determinat de competențe cheie specifice.

Curriculum-ul se referă la procesul de predare – învățare, la toate oportunitățile de educație formală și informală pe care instituția de învățământ le oferă elevilor. Misiunea noastră este de a le oferi elevilor educație la cele mai înalte standarde internaționale, de a-i forma pentru viitor și de a le oferi informații utile, de a-i încuraja să gândească critic, să pună întrebările corecte pentru a primi răspunsurile potrivite, pregătindu-i astfel pentru a avea succes în orice domeniu în care vor profesa și în orice situație cu care se vor confrunta ca și adulți. De asemenea, ne dorim ca elevii noștri să devină adepții învățării continue, alegând să se informeze și să învețe pe tot parcursul vieții.
Bazându-ne pe toate aceste premise, abordarea învățării are în vedere o programă școlară care să fie accesibilă, coerentă, echilibrată, diferențiată, extinsă.

Specificul Scolii Primare DREAMLAND constă în faptul că optimizăm programa românească prin metode eficiente de predare-învăţare-evaluare, utilizând un diversificat material didactic, și prin aplicarea unor principii și metode educaționale care sunt specifice sistemului britanic:

Abordare transdisciplinară

Atât conţinuturile din programa românească, cât şi cele din curriculum-ul britanic sunt subsumate unor Teme specifice Şcolii. Proiectate pe durata aproximativă a unei luni calendaristice, având un caracter stimulativ, dar și educativ. Temele Scolii Primare DREAMLAND sunt urmărite de-a lungul lecţiilor din programul curricular, în activităţile extraşcolare şi printr-un proiect final, centrat pe fiecare temă, şi care reprezintă contribuţia tuturor elevilor din Şcoală.

Interdisciplinaritate și pluridisciplinaritate

Noţiunile din cadrul disciplinelor școlare sunt corelate între ele, oferind elevului o abordare a unei teme din mai multe perspective ajutându-l pe elev să înţeleagă mai bine și să înveţe cu mai mult entuziasm.

Învăţarea centrată pe elev

Numărul mic de elevi la clasă este un atu care permite plasarea elevului ca individ unic în centrul actului de învăţare, ca participant activ la propriul proces de instruire; fiecărui elev i se asigură suportul pentru a-și însuşi noţiunile în ritm propriu, respectând particularităţile de vârstă și individuale.

Învăţare prin experienţe

Elevii sunt expuşi la o varietate de experienţe practice care îi motivează să înveţe și să se dezvolte intelectual și emoţional.

Această abordare oferă elevilor Scolii Primare DREAMLAND posibilitatea de a asimila mai uşor materia, învăţând cu mai multă plăcere și interes, mai repede şi temeinic.

Vrei să cunoști echipa?

Sună la 0787.522.122 pentru o programare!

Web design by End Soft Design © 2019 Scoala Dream World. Toate drepturile rezervate.